Kim jesteśmy:

 

 • Jesteśmy wykwalifikowanym i zaangażowanym w pracę zespołem. Swoją pracę wykonujemy z pasją oraz w oparciu o standardy zawodowe jakie charakteryzują zarządców nieruchomości.
 • Naszą wizytówką są nieruchomości którymi zarządzamy, reklamą dobra opinia jaką wypracowaliśmy oraz uznanie właścicieli nieruchomości.
 • Czynności zarządzania nieruchomościami wykonujemy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególna starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej.
 • Kierujemy się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonujemy czynności zarządzania nieruchomościami.
 • Kierujemy się dbałością o bezpieczeństwo właścicieli nieruchomości, ich rodzin i osób trzecich oraz dążymy do stworzenia dobrych warunków bytowych oraz użytkowych nieruchomości.
 • Zachowujemy w tajemnicy wszelkie informacje związane z zarządzaniem nieruchomościami, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy właścicieli nieruchomości również po ustaniu wykonywania czynności.
 • Posiadamy doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami wielkopowierzchniowymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi.
 • Naszą mocną stroną jest dział księgowości, który nie ogranicza się tylko do księgowania dokumentów ale prowadzi analitykę kosztów i rozliczeń.
 • Naszą mocną stroną jest szybkość działania administracji, nasze biuro znajduje się Piasecznie, czyli w bliskiej odległości od obsługiwanych nieruchomości.
 • Zapewniamy właścicielom nieruchomości warunki do swobodnego składania oświadczeń, zachowania tajemnicy, a także zapewniamy bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych osobowych.
 • Za pomocą internetowej aplikacji e-strefa właścicieli - właściciele lokali przy użyciu osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskują dostęp do własnych rozrachunków, mogą  analizować  swoje zobowiązania i wpłaty. Informacja ta jest dostępna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ma pełny wgląd do rozliczeń wszystkich właścicieli. Oprócz standardowych możliwości przeglądania korespondencji i opłat –właściciele lokali uzyskują możliwość głosowania nad uchwałami.
 • Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami technicznej obsługi nieruchomości.
 • Prowadzimy we własnym zakresie skuteczną windykację należności.
 • Pracownicy współpracujący i pracujący w QUALITY HOUSE, legitymują się kwalifikacjami potwierdzonymi przez Państwowe Komisje Egzaminacyjne nadające licencje zawodowe, co daje gwarancję profesjonalnego przygotowania zawodowego do świadczenia usług.
 • Osoby pracujące w naszej Firmie podnoszą swoje kwalifikacje i uzupełniają swoją wiedzę, korzystając ze szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach.Właściciel Firmy Quality House, Tomasz Lipiec do dnia 31.12.2013 roku był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej dla Zarządców Nieruchomości w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przy Departamencie Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie.


Jeżeli chcesz, aby Twoja  nieruchomość znalazła się w dobrych rękach, zleć  nam zarządzanie  nieruchomością.


"Quality House Zarządzanie Nieruchomościami"
Biuro ul. Świętojańska 5, piętro I, 05-500 Piaseczno
Zadzwoń 22 750 62 21 lub 603 072 593 


Jesteśmy dla Ciebie

Quality House Tomasz Lipiec

Biuro firmy: ul. Świętojańska 5, piętro I, 05-500 Piaseczno

Siedziba firmy: ul. Młynarska 17 lok. 120, 05-500 Piaseczno

tel. 22 750 62 21