Kim jesteśmy:

 

 • Jesteśmy wykwalifikowanym i zaangażowanym w pracę zespołem. Swoją pracę wykonujemy z pasją oraz w oparciu o standardy zawodowe jakie charakteryzują zarządców nieruchomości.
 • Naszą wizytówką są nieruchomości którymi zarządzamy, reklamą dobra opinia jaką wypracowaliśmy oraz uznanie właścicieli nieruchomości.
 • Czynności zarządzania nieruchomościami wykonujemy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególna starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej.
 • Kierujemy się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonujemy czynności zarządzania nieruchomościami.
 • Kierujemy się dbałością o bezpieczeństwo właścicieli nieruchomości, ich rodzin i osób trzecich oraz dążymy do stworzenia dobrych warunków bytowych oraz użytkowych nieruchomości.
 • Zachowujemy w tajemnicy wszelkie informacje związane z zarządzaniem nieruchomościami, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy właścicieli nieruchomości również po ustaniu wykonywania czynności.
 • Posiadamy doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami wielkopowierzchniowymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi.
 • Naszą mocną stroną jest dział księgowości, który nie ogranicza się tylko do księgowania dokumentów ale prowadzi analitykę kosztów i rozliczeń.
 • Naszą mocną stroną jest szybkość działania administracji, nasze biuro znajduje się Piasecznie, czyli w bliskiej odległości od obsługiwanych nieruchomości.
 • Zapewniamy właścicielom nieruchomości warunki do swobodnego składania oświadczeń, zachowania tajemnicy, a także zapewniamy bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych osobowych.
 • Za pomocą internetowej aplikacji e-strefa właścicieli - właściciele lokali przy użyciu osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskują dostęp do własnych rozrachunków, mogą  analizować  swoje zobowiązania i wpłaty. Informacja ta jest dostępna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ma pełny wgląd do rozliczeń wszystkich właścicieli. Oprócz standardowych możliwości przeglądania korespondencji i opłat –właściciele lokali uzyskują możliwość głosowania nad uchwałami.
 • Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami technicznej obsługi nieruchomości.
 • Prowadzimy we własnym zakresie skuteczną windykację należności.
 • Pracownicy współpracujący i pracujący w QUALITY HOUSE, legitymują się kwalifikacjami potwierdzonymi przez Państwowe Komisje Egzaminacyjne nadające licencje zawodowe, co daje gwarancję profesjonalnego przygotowania zawodowego do świadczenia usług.
 • Osoby pracujące w naszej Firmie podnoszą swoje kwalifikacje i uzupełniają swoją wiedzę, korzystając ze szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach.Właściciel Firmy Quality House, Tomasz Lipiec do dnia 31.12.2013 roku był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej dla Zarządców Nieruchomości w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przy Departamencie Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie.


Jeżeli chcesz, aby Twoja  nieruchomość znalazła się w dobrych rękach, zleć  nam zarządzanie  nieruchomością.


"Quality House Zarządzanie Nieruchomościami"
Biuro ul. Młynarska 21 lokal 101
Zadzwoń 22 750 62 21 lub 603 072 593 


Jesteśmy dla Ciebie

Quality House Tomasz Lipiec

Biuro firmy: ul. Młynarska 21 lok. 101, 05-500 Piaseczno

Siedziba firmy: ul. Młynarska 17 lok. 120, 05-500 Piaseczno

tel./fax: 22 750 62 21