Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Maz., ul. Bartniaka 19
tel. 997, 112, 22  755 60 10 ( 11, 12,13)

Straż Miejska w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 41
tel. 986, 22 755 54 31

Straż Miejska w Milanówku., ul. Warszawska 32
tel. 986, 22 724 80 45

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz., ul.Żydowska 7
tel. 998, 112, 22 755 27 75

Pogotowie Ratunkowe w Grodzisku Maz., ul. Daleka 11
tel. 999, 112, 22 755 90 09

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz., ul. Daleka 11
informacja medyczna tel. 22 755 90 49

Pogotowie gazowe Warszawa ( 24 h)
tel. 992 , 22 628 45 87, 22 628 45 97

MOZG Rozdzielnia gazu w Grodzisku Maz., ul. Miła 28 ( 700 – 1500)
tel. 22 667 35 95

Pogotowie energetyczne w Pruszkowie ( 24 h)
tel. 991 , 22 738 23 00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Maz., ul. Cegielniana 4
tel. 22 724 30 36

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grodzisku Maz.,
ul. Sportowa 29
– sekretariat – tel. 22 755 51 97
– oddział oczyszczania miasta – tel. 22 755 51 97 wew. 118
– awarie oświetlenia ulicznego – tel. 22 755 51 97 wew. 114

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Maz., ul. 11-go Listopada 33
tel. 22 755 58 69, 22 755 61 69

Grodziski Telefon Zaufania ( wt. czw. 1600 – 1900)
tel. 22 724 21 21

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina” w Grodzisku Maz.,
ul. Żwirki i Wigury 4
tel. 22 724 17 56

Centrum Kultury w Grodzisku Maz.,ul. Spółdzielcza 9
tel. 22 734 79 00

Radio „BOGORIA” w Grodzisku Maz., ul. Spółdzielcza 9
tel. 22 734 79 12

Urząd Miejski w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32A
tel. 22 755 55 34, 22 755 20 16

Quality House Tomasz Lipiec

Biuro firmy: ul. Świętojańska 5, piętro I, 05-500 Piaseczno

Siedziba firmy: ul. Młynarska 17 lok. 120, 05-500 Piaseczno

tel. 22 750 62 21